VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA
Mosat, Hooghly.
BCOM PROGRAMME (Final List No. 1)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 926 TRIDIB GHOWO.B.C.-B 368 0 368
2 733 ARIJIT MEDDA 360 0 360
3 508 RUPAK MALICK 348 0 348
4 786 DHIMAN NASKARS.C. 346 0 346
5 13 NISHA PAL 336 0 336
6 546 PRAJIT PAL 334 0 334
7 1097 ARNAB DAS 326 0 326
8 1166 SUKJEET PATRA ISCE314 0 314
9 1014 SUDIPTA BAGUIO.B.C.-B 314 0 314
10 1055 SK ASMAUL HOSSAIN 312 0 312
11 995 SUDIPTA PALO.B.C.-B 303 0 303
12 494 ARGHYA ATA 300 0 300
13 1184 SADIQ HOSSAIN ANSARI CBSE299 0 299
14 958 SIDDHARTHA KHANRA 299 0 299
15 1343 RITAM PALO.B.C.-B 298 0 298
16 857 SOUVIK GHOSHO.B.C.-B 298 0 298
17 1095 SOUMI GHOSH 296 0 296
18 1192 JAHID ALI MIDDYAO.B.C.-A 294 0 294
19 1252 ANJALI SINGH CBSE293 0 293
20 290 NILADRI PAL 285 0 285
21 606 KAZI RASHADULLAH 283 0 283
22 802 SONALI GHOSH 283 0 283
23 655 TAMAL SHIT 282 0 282
24 1167 ATANU BERA 280 0 280
25 378 ARIJUL MIR 280 0 280
26 257 PRITAM DAS 279 0 279
27 1404 KRISHNENDU SHEE 277 0 277
28 319 DEBASIS MAJHIS.C. 276 0 276
29 1048 SOMNATH DEY 274 0 274
30 1227 DEVAPRIYA KARMAKAR 273 0 273
31 505 ANUPAM KHANO.B.C.-B 272 0 272
32 815 MOHIT GUPTA MOHIT GUPTA 272 0 272
32 795 MOHIT GUPTA MOHIT GUPTA 272 0 272
33 1362 AVIJIT BADURI ISCE269 0 269
34 853 SANJIDA KHATUNO.B.C.-A 269 0 269
35 834 SANDIP SAHA 268 0 268
36 1425 SARTHAK BISWAS CISCE263 0 263
37 272 ADITYA ROYS.C. 262 0 262
38 728 SYED ZESAN HOSSAIN 262 0 262
39 1327 GANESH DAS 260 0 260
40 1203 ABIRLAL DAS 259 0 259
41 739 DEBANSHU SAMANTA 243 0 243
42 1213 SAYAN BELELO.B.C.-B 233 0 233
43 483 PRITAM PRADHAN 220 0 220
44 1196 JEET DEBNATH 219 0 219
45 1335 SRIJAN MUKHERJEE CISCE210 0 210
46 364 DEBASISH DAS 205 0 205
47 1207 ANUSKA SENTI 200 0 200
47 1209 ANUSKA SENTI 200 0 200
48 1186 AMAN YADABO.B.C.-A ISCE198 0 198

Merit List For SC
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 786 DHIMAN NASKAR346 0 346
2 319 DEBASIS MAJHI276 0 276
3 272 ADITYA ROY262 0 262

Merit List For OBC-A
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 1192 JAHID ALI MIDDYA294 0 294
2 853 SANJIDA KHATUN269 0 269
3 1186 AMAN YADAB198 0 198

Merit List For OBC-B
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 926 TRIDIB GHOW368 0 368
2 1014 SUDIPTA BAGUI314 0 314
3 995 SUDIPTA PAL303 0 303
4 1343 RITAM PAL298 0 298
5 857 SOUVIK GHOSH298 0 298
6 505 ANUPAM KHAN272 0 272
7 1213 SAYAN BELEL233 0 233