VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA
Mosat, Hooghly.
SANSKRIT HONS (Final List No. 5)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 1432 PIYALI BANERJEE 248 SANSKRIT 61 309
2 1621 CHHANDA PATRAO.B.C.-B 237 SANSKRIT 60 297
3 563 SUMANTA MAITY 263 0 263
4 756 SOUMILI SANTRA 209 SANSKRIT 51 260
5 1410 KRITIKA KUMARI SINGH 207 0 207