VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA
Mosat, Hooghly.
SANSKRIT HONS (Final List No. 2)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 188 SHILPA GHOSHO.B.C.-B 298 SANSKRIT 76 374
2 1383 RIYA SINGHA ROY 296 SANSKRIT 77 373