VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA
Mosat, Hooghly.
SANSKRIT HONS (Final List No. 1)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 233 PRITI GHOSHO.B.C.-B 322 SANSKRIT 83 405
2 505 SUSMITA GHOSH 312 SANSKRIT 78 390
3 190 ARPITA PALIT 307 SANSKRIT 80 387
4 796 SUROBI DAS 307 SANSKRIT 77 384
5 1656 RUPSA GIRIO.B.C.-B 299 SANSKRIT 77 376

Merit List For SC
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 313 RITIKA MALIK281 SANSKRIT 71 352

Merit List For OBC-B
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 233 PRITI GHOSH322 SANSKRIT 83 405