VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA
Mosat, Hooghly.
BA PROGRAMME (Final List No. 3)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 389 SOMA BHAT 221 0 221
2 720 ARAFIYA SULTANA 221 0 221
3 1619 SARIFA KHATUN 221 0 221
4 1114 MUSKAN KHATUN 221 0 221
5 525 MANISHA PATRA 221 0 221
6 402 MAMPI BAG 221 0 221
7 46 RIYA BAG 221 0 221
8 956 MOLI DAS 221 0 221
9 590 SHAYANI GHOSH 220 0 220
10 1896 SOHAM SINGHA ROY 220 0 220
11 688 SARINA KHATUN 220 0 220
12 153 SAHIN KHATUN 219 0 219
13 710 SAYANI BAG 219 0 219
14 390 SUMITA MALIK 219 0 219
15 878 SAIKAT DAS 219 0 219
16 1337 SANKAR PALO.B.C.-B 219 0 219
17 1591 SUBHESH MANNA 218 0 218
18 442 RANJU MANNA 218 0 218
19 222 SUSMITA ROY 218 0 218
20 347 MINA DAS 218 0 218
21 1210 LINA DEY 217 0 217
22 820 JULFA KHATUN 217 0 217
23 1922 MAMONI DEWAN 217 0 217
24 1443 SOMNATH DAS 216 0 216
25 1211 ETI NANDI 216 0 216
26 1348 SURAJIT MANNA 216 0 216
27 803 FIRDOUSI KHATUN 216 0 216
28 1229 ARPAN BELEL 216 0 216
29 1322 UJJWAL HATI 216 0 216
29 1320 UJJWAL HATI 216 0 216
30 1031 FIRDOUSI KHATUN 216 0 216
31 1396 MINHAJUR RAHAMAN SARKAR 215 0 215
32 1806 LISA DHABAR 215 0 215
33 328 PINKY DAS 215 0 215
34 1558 KAZI HASIBUR RAHMAN 215 0 215
35 690 KEKA KOLEY 215 0 215
36 634 SOUVIK DAS 214 0 214
37 196 SOUMEN DEY 214 0 214
38 1540 SADIA KHATUN 214 0 214
39 411 AKSHAY ` MALIK 214 0 214
40 1275 RESHMA KHATOON 214 0 214
41 1361 PURNADEB DHARA 214 0 214
41 496 PURNADEB DHARA 214 0 214
42 869 SIMA KHARA 214 0 214
43 836 SOUMI MALIK 213 0 213
44 383 SUMAN KOLEY 213 0 213
45 1121 TANIYA KHATUN 213 0 213
46 380 JIT GHOSH 213 0 213
47 1083 FARHINA KHATUN 212 0 212
48 814 KH FARHAJUDDIN 212 0 212
49 151 IBRAHIM ALI KAYAL 212 0 212
50 4 SNEHASHREE GHARA 212 0 212
51 1046 MAYTRI MANNA 212 0 212
52 1033 FIRDOUSI KHATUN 212 0 212
53 206 KOYEL DAS 212 0 212
54 636 TAHOMINA KHATUN 212 0 212
55 116 PRIYANKA DAS 212 0 212
56 423 MST NADIYYAH NASREEN 211 0 211
57 392 ASHIFA KHATUN 211 0 211
58 881 RUPSA GHOSH 211 0 211
59 946 SARMINA KHATUN 211 0 211
60 159 JUITA CHOWDHURY 211 0 211
61 247 RINKY DEWALI 211 0 211
62 507 BISHAL DAS 210 0 210
62 1360 BISHAL DAS 210 0 210
63 947 SOUMI DHARA 210 0 210
64 470 ASPIYA KHATUN 209 0 209
65 1120 SOUMYA HAZRA 209 0 209
66 1465 PARTHA BELELO.B.C.-B 209 0 209
67 158 BAISHAKHI MANNA 209 0 209
68 265 CHAMELI MANNA 209 0 209
69 107 TANUSHREE DASO.B.C.-B 209 0 209
70 940 NAJIRA KHATUN 209 0 209
71 1342 RINKI BAG 209 0 209
72 1438 DEBABRATA DEY 208 0 208
73 607 PARNA GHOSH 208 0 208
74 1541 SUBHENDU BHAT 208 0 208
75 1775 RAKIBA KHATUNO.B.C.-B 208 0 208
76 1595 APARNA PATRA 208 0 208
77 1982 JOYMANGALJIT PAUL 208 0 208
78 763 RATRI GHOSH MONDAL 208 0 208
79 1116 AMIT ADHIKARI 207 0 207
80 1101 MADHUMITA MANNA 207 0 207
81 1042 SOUMODEEP MONDAL 207 0 207
82 372 SOMNATH BORAL 207 0 207
83 976 SIKTA PAL 207 0 207
84 725 RITU KUMAR 207 0 207
85 102 MORIAM KHATUN 207 0 207
86 1027 ANIKA AMRINO.B.C.-A 207 0 207
87 340 DHIRAJ DAS 206 0 206
88 1725 SADHITRA CHATTERJEE 206 0 206
89 765 BIPASA DAS 206 0 206
90 218 SAKINA KHATUN 206 0 206
91 670 TASRIN SULTANAO.B.C.-A 206 0 206
92 727 TASMINA KHATUNO.B.C.-A 205 0 205
93 287 SHILPA BAG 205 0 205
94 793 JAHIRA KHATUNO.B.C.-A 205 0 205
95 1780 KULSONA KHATUNO.B.C.-A 205 0 205
96 1713 RIMA SHIT 204 0 204
97 1080 HALIMA KHATUNO.B.C.-A 204 0 204
98 894 MRINMOY TANTIO.B.C.-B 204 0 204
99 879 SIKHA DASO.B.C.-B 204 0 204
99 849 SIKHA DASO.B.C.-B 204 0 204
100 1937 LISHA GHORUI 204 0 204
101 610 NOORANA KHATUN 204 0 204
102 1152 PRIYANKA SINGH 203 0 203
103 904 SATHI BAKULIO.B.C.-B 203 0 203
104 713 MOHIMA MAITY 203 0 203
105 964 RIKTA GHOSH 203 0 203
106 616 MOMENA KHATUN 203 0 203
107 1015 TANUSHRI SANTRA 203 0 203
108 1561 SAHELI CHAKRABORTY 202 0 202
109 1059 PRANAB DARI 202 0 202
110 408 SALEMA KHATUN 202 0 202
111 178 APSONA KHATUN 202 0 202
112 585 SOUMYA GHOSH 202 0 202

Merit List For OBC-A
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 1027 ANIKA AMRIN207 0 207
2 670 TASRIN SULTANA206 0 206
3 727 TASMINA KHATUN205 0 205
4 793 JAHIRA KHATUN205 0 205
5 1780 KULSONA KHATUN205 0 205
6 1080 HALIMA KHATUN204 0 204
7 364 UJJWAL KANTI SARKAR200 0 200
8 1696 SAMINA KHATUN199 0 199
9 1784 SAHIN HALDER198 0 198
10 240 LAYLA KHATUN197 0 197
11 601 JESMINA KHATUN197 0 197
12 1252 SK PARVEJ ALI196 0 196
13 1635 JULAIKA KHATUN196 0 196

Merit List For OBC-B
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 1465 PARTHA BELEL209 0 209
2 107 TANUSHREE DAS209 0 209
3 1775 RAKIBA KHATUN208 0 208
4 894 MRINMOY TANTI204 0 204
5 849 SIKHA DAS204 0 204
5 879 SIKHA DAS204 0 204
6 904 SATHI BAKULI203 0 203
7 957 SNEHA PAUL199 0 199
7 764 SNEHA PAUL199 0 199
8 650 PIU GHOSH198 0 198
9 1205 SAPTASHREE GIRI197 0 197
10 1308 SAPTASHREE GIRI197 0 197
11 273 TINA POLEN197 0 197
12 1650 SUSMITA SEN196 0 196